RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Turistika

Cestovný ruchNa periférii mesta Stropkov sa nachádza Hotel Ondava, v blízkosti ktorého sa nachádza rybník, jazdecký areál a krytá jazdiareň.V blízkosti mesta Stropkov sa nachádza rekreačné stredisko Domaša - Valkov, ktoré je v severnej časti vodnej nádrže Domaša. Ťažiskom letnej rekreácie je rekreačné stredisko Valkov pri rekreačnej nádrži Domaša, ktoré poskytuje návštevníkom okrem možnosti oddychu i príležitosti k rekreačnému športovaniu. K dominujúcim patria vodné športy a športový rybolov. Počas letnej turistickej sezóny 2000 oblasť Valkova navštívilo cca 400 tis. návštevníkov. Pre rekreačnú oblasť Valkov je typické, že väčšinu návštevníkov tvoria jednodňoví návštevníci a návštevníci s ubytovaním využívajú vo veľkej miere súkromné chaty, podnikové zariadenia, stany a karavany, a nie zariadenia sledované štatisticky. V rekreačnej oblasti Valkov sa nachádza 219 chatových zariadení fyzických osôb s kapacitou 896 lôžok a 51 rekreačných zariadení s ubytovacou kapacitou 1 076 lôžok.

Obyvatelia regiónu môžu využívať tieto športoviská: futbalový štadión MŠK Tesla Stropkov, športovú halu s posilňovňou, plavecký bazén, posilňovňu, letné kúpalisko, zimný štadión, tenisové kurty, skate park, jazdecký areál, krytú jazdiareň.

Klimatické podmienky sú priaznivé pre typické aktivity v dvoch hlavných sezónach - leto, zima. Strediská zimných športov Stropkov, Šandal a Miková majú dobré snehové podmienky v zimnom období. V Stropkove sa nachádza areál Pod vlekom, kde sú lyžiarske vleky 800m, 230m a umelá zjazdovka.

Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou v meste Stropkov je gotický trojloďový kostol zo 14. a 15. storočia. Kostol bol súčasťou stropkovského areálu. Interiér kostola je zariadený barokovo. Ranobarokový hlavný oltár s bohatou figurálnou a ornamentálnou výzdobou je zasvätený najsvätejšiemu telu Kristovmu. Vosvojej slohovej kategórii patrí hlavný oltár medzi najvýznamnejšie oltárne architektúry na Slovensku. Gotická kostolná veža je ukončená renesančnou stĺpikovou ochodzou.

Kláštorný komplex radu sv. Františka pochádza zo 17. storočia a je komponovaný podľa vtedy platných zákonitostí, t.j. s rajskou záhradou a krížovou chodbou.

Goticko-renesančný kaštieľ je pozostatkom východného krídla veľkého Stropkovského hradu. Bol postavený v dvoch časových horizontoch. Základný gotický trakt pochádza zo začiatku 15. storočia a východný renesančný z konca 16. storočia.

V južnej časti mesta sa zachoval slohovo čistý barokový objekt Slúžnovský dom a secesná kúria.
Novopostavený gréckokatolícky kostol je výraznou centrálnou cirkevnou architektúrou, koncipovanou v byzantskom slohu.

Zachované objekty vhodne zapĺňajú v interiéri mesta kaplnky, barokové plastiky a hradné studne.


Turistické ciele

ZOO park Stropkov - kultúrno-vychovné zariadenie z roku 1984, jediné svojho druhu na Slovensku, vyše 200 ks zvierat a 60 druhov, terárium,

Okrúhle - Michal Bosák (10.12.1869, Okrúhle - 18.02.1937, Scranton) je jedným z mnohých, ktorí opustili východné Slovensko koncom 19. storočia a odišli hľadať šťastie do Ameriky.

Buková Hôrka - baziliánsky monastier v blízkosti obce Bukovce, Domaša - vodná nádrž, pri nej sa nachádzajú rekreačné strediská, Tokajík - Pamätník obetiam, Múzeum tokajíckej tragédie II. svetovej vojny, Košice, Prešov - starobylé, historické mestá,

Bardejov- starobylé slobodné kráľovské mesto, stredoveké mestské jadro - pamiatka UNESCO, Bardejovské kúpele - minerálne a liečivé pramene (liečenie zažívacieho traktu a dýchacích ciest),

Dukla - rozsiahly prírodný areál, Údolie smrti, miesto ťažkých bojov Karpatsko-duklianskej operácie počas 2. sv. vojny, exponáty vojenskej techniky v prírode, vojenský cintorín s Pamätníkom československej armády a vojenský cintorín nemeckých vojakov,

Svidník - centrum podduklianskeho kraja, Galéria Dezidera Millyho, Múzeum rusínko-ukrajinskej kultúry s národopisnou expozíciou múzea v prírode - skanzen,

Drevené kostolíky- osobitne architektonicky druh ľudového umenia, súbor chrámov východného obradu prevažne zo 17. až 18. storočia (Potoky, Bodružal, Dobroslava, Hunkovce, Korejovce, Kožany, Krajné Čierno, Ladomírová, Miroľa, Nižný Komarník, Príkra, Šemetkovce),

Medzilaborce - významné stredisko Rusínov a Ukrajincov na Slovensku, množstvo kultúrnoých pamiatok, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola

Krásny brod - Krásnobrodský monastier,

Miková - rodisko A. Warhola.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky