RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Poľovníctvo a rybárstvo

Cestovný ruch > Zaujímavosti
  • Poľovníctvo


V okrese Stropkov pôsobí niekoľko poľovníckych združení. Najväčšie zasúpenie v poľovníckych revíroch má jeleň karpatský (Cervus elaphus montanus), srnec hôrny (Capreolus capreolus), a sviňa divá (Suss crofa). Ďalej sú zastúpené vlk obyčajný (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), líška, jazvec obyčajný (Meles meles), mačka divá (Felis silvestris) a kuna lesná (Martes martes). Niektoré poľovnícke združenia ponúkajú poplatková odstrel zveri a to najmä jeleniej, srnčej a diviačej. V zimných mesiacoch je možné loviť aj vlkov, rysov a líšky.Poplatkový odstrel pre cudzincov je možné sprostredkovať len prostredníctvom cestovnej kancelárie v SR, ktorá ma  na to oprávnenie príslušného poľovníckeho združenia. Podrobnejšie informácie Vám poskytne: Okresný poľovnícky zväz, Okresná organizácia v Stropkove, Hlavná ul. 52, tel.:054/742 4488

  • Rybárstvo


Stropkovský región poskytuje viaceré možnosti aj rybárom. Dobré podmienky sú na rieke Ondava na Stropkovskom rybníku a na vodnej nádrži Domaša. Vďaka dobrým klimatickým podmienkam a podhorskému charakteru kraja, čistote vody a vzduchu sa okolie Domaša stalo obľúbeným miestom rekreačno-športových pobytov. K príťaťlivosti Domaše nemalou mierou prispieva okrem prekrásneho prostredia a tichých zákutí aj čistá, zelená až modrozelená voda, v ktorej sa darí 23 druhom rýb, najmä kaprovi, šťuke, zubáčovi, lieňovi a v poslednom čase aj často vídať aj prekrásne exempláre úlovky sumca.Podrobnejšie informácie poslytne Slovesnký rybársky zväz, Okresná organizácia Rybník Ondava, Bokša, tel.: 054/742 2727, Vodná nádrž, Domaša, tel.: 054/749 2210


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky