RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obec Lomné - Gréckokatolícky kostol

Regionálne jedinečnosti

Obec Lomné - Gréckokatolícky kostol

Gréckokatolícky kostol
barokový z roku 1753.

Kostol je zasvätený svätému Michalovi archanjelovi. Postavený bol v polovici 18. storočia. V druhej svetovej vojne roku 1944 bol poškodený a po roku 1948 opravený. Je murovaný, trojpriestoroveho typu drevenej architektúry východoslovenskej karpatskej oblasti.

Lomné leží v južnej časti Nízkych Beskýd na severozápadnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša. Nadmorská výška v strede obce je 170 m n. m. a v chotári 160100 m n. m. Povrch chotára vo východnej časti rovinatý, v západnej mierne členitý tvoria flyšové súvrstvia a štvrtohorné náplavy. Zväčša je odlesnený, nesúvislý les je len v západnej časti.

Obec založili na zákupnom práve pred rokom 1356. Obec je doložená z roku 1369 ako Lomná, neskôr ako Lumpna (1382), Lomná (1410), Lomné (1920); po maďarsky Lomná. Patrila panstvu Čičva, neskoršie Csákyovcom a Barkóczyovčom. V roku 1715 mala 16 opustených a 6 obývaných domácností, v roku 1787 mala 38 domov a 271 obyvateľov, v roku 1828 mala 58 domov a 432 obyvateľov. Zaoberali sa pastierstvom, prácou v lesoch a poľnohospodárstvom. Za I. ČSR tu mala silné pozície MO KSČ. Obyvatelia sa zapojili do SNP. JRD bolo založené v roku 1958. Okrem poľnohospodárstva pracovali obyvatelia v priemyselných závodoch v Stropkove. Časť chotára zaberá vodná nádrž Domaša.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky