RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obec Bžany

Regionálne jedinečnosti

OBEC BŽANY - Klasicistický rímskokatolícky kostol

Klasicistický rímskokatolícky kostol
sv. Mikuláša biskupa. Kostol sa nachádza na ľavej strane hlavnej cesty smerom na Domašu. Súradnice: 49°524’’N, 21°3822’’E. Pochádza z prvej tretiny 19. storočia, asi z roku 1825, pred vodami Domaše bol ohradený sypanou hrádzou.

Bžany ležia na západnom brehu vodnej nádrže   Veľká Domaša   na rieke   Ondava. Nadmorská výška v strede obce je 165 m n. m. a v chotári 150400 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria vrstvy flyšu. Prevláda les s porastom duba, buka a hrabu.   

Obec je doložená z roku 1410 ako Bospathaka, Bozpataka, neskôr ako Bozyas (1474), Bzanye (1773), Bzanné (1808), Bžany (1920); po maďarsky Bodzás. Obec patrila panstvu Čičava. V 18.
19. storočiach vlastnili tunajšie majetky rodiny Barkóczyovcov a Szirmayovcov. V roku 1493 mala 4 opustené a l obývanú usadlosť, v roku 1715 mala 4 opustené a 9 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 32 domov a 229 obyvateľov, v roku 1828 mala 32 domov a 239 obyvateľov. Zaoberali sa drevorubačstvom, uhliarstvom a povoznícivom.
Za I. ČSR pracovali prevažne v poľnohospodárstve a lesoch. V roku 1933 tu boli vzbury proti exekúciám. JRD bolo založené v roku 1950. Časť chotára zabrala vodná nádrž. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Stropkove a Košiciach.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky