RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obec Breznica - Rímskokatolícku kostol

Regionálne jedinečnosti

Obec Breznica - Rímskokatolícku kostol

Rímskokatolícky
 barokovo-klasicistický kostol z roku 1736.
Kostol sa nachádza pri hlavnej ceste vedľa domu číslo 1.

Dostupná literatúra datuje tento chrám do roku 1763. Podľa najnovšie objavenej dokumentácie z Jagru stavbu inicioval stropkovsky farár Ján Nepomuk Fric, rodák z Ružomberka a bol posvätený až v roku 1776. Rozhodne v druhej polovici 18. storočia bol drevený kostol {z 15. Storocia} uz v takom dezolátnom stave, že bolo potrebne postaviť na svoju dobu priestranný murovaný chrám, ktorý slúži dodnes. Veď podľa záznamov z kanonickej vizitacie jagerskeho biskupa Karola Esterhaziho z roku 1773 mala Braznica asi 400 obyvateľov rimsko-katolikov a bola v tom čaše najväčšou filiálkou farnosti Stropkov. Kostol v Breznici je zasvätený sv. Jozefovi. Je to barokovo-klasicisticka stavba s polygonálnym presbiteriom oddeleným od lode barokovým víťazným oblúkom. Kostol ma predstavanu vežu, v ktorej sa teraz nachádzajú tri zvony. Je zaklenutý tromi poľami pruskej klenby a zo severnej strany je k svatyni pristavana sakristia. Z vnutorneho zariadenia kostola zasluhuje pozornosť kazateľnica s postavami evanjelistov v barokovo-klasicistickom slohu z konca 18. Storocia. Oltár je drevený zo začiatku 20. storočia a bol vyrobený v Tirolsku v meste St. Ulrich. V nikach oltára sú sochy Sv Jozefa pestúna Ježiša Krista a rodičov Panny Márie sv. Joachima a Anny. Kostol aj s vnútorným zariadením je vzorne zreštaurovaný.

Breznica leží v  Nízkych Beskydách   v doline   Ondavy . Nadmorská výška v strede obce je 175 m n. m. a v chotári 160 350 m n. m. Západnú rovinnú časť chotára tvoria štvrtohorné uloženiny, mierne zvlnenú východnú časť flyšové súvrstvia a svahové hliny. Prevláda orná pôda a lúky, nesúvislý les je iba v juhovýchodnej časti.

Obec je doložená z roku 1404 ako Wrezniche, neskôr ako Breza (1408), Antiquabriza (1430), Nagbriznicze (1454), Welka Breznicza (1773), Breznica (1927); po maďarsky Nagybresnice, Nagyberezsnye. Obec patrila hradnému panstvu Stropkov (Perényiovcom), od roku 1567 Pethöovcom, od 18. storočia rodine Hadik-Barkóczyovcov. V roku 1715 mala 13 opustených a 11 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 59 domov a 462 obyvateľov, v roku 1828 mala 76 domov a 555 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, povozníctvom, pálením vápna a výrobou dreveného náradia. Poľnohospodársky ráz si obec zachovala aj za I. ČSR. Počas bojov v roku 1944 (6 týždňov) bola skoro celá zničená, potom znovu vybudovaná. JRD bolo založené v roku 1958. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Stropkove a Svidníku.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky