RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obec Breznica - Kaplnka

Regionálne jedinečnosti

Obec Breznica - Kaplnka

Kaplnka sa nachádza na hlavnej ceste vedľa kostola.

Breznica leží v  Nízkych Beskydách   v doline   Ondavy . Nadmorská výška v strede obce je 175 m n. m. a v chotári 160 350 m n. m. Západnú rovinnú časť chotára tvoria štvrtohorné uloženiny, mierne zvlnenú východnú časť flyšové súvrstvia a svahové hliny. Prevláda orná pôda a lúky, nesúvislý les je iba v juhovýchodnej časti.

Obec je doložená z roku 1404 ako Wrezniche, neskôr ako Breza (1408), Antiquabriza (1430), Nagbriznicze (1454), Welka Breznicza (1773), Breznica (1927); po maďarsky Nagybresnice, Nagyberezsnye. Obec patrila hradnému panstvu Stropkov (Perényiovcom), od roku 1567 Pethöovcom, od 18. storočia rodine Hadik-Barkóczyovcov. V roku 1715 mala 13 opustených a 11 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 59 domov a 462 obyvateľov, v roku 1828 mala 76 domov a 555 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, povozníctvom, pálením vápna a výrobou dreveného náradia. Poľnohospodársky ráz si obec zachovala aj za I. ČSR. Počas bojov v roku 1944 (6 týždňov) bola skoro celá zničená, potom znovu vybudovaná. JRD bolo založené v roku 1958. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Stropkove a Svidníku.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky