RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obec Baňa - Farská púť

Regionálne jedinečnosti

Obec Baňa - Farská púť

Každoročne sa  14. septembra  koná celofarská púť na sviatok Povýšenia sv. Kríža, ktorú organizuje Rímskokatolícky farský úrad v Stropkove.

Baňa leží v   Nízkych Beskydách   na pravostrannom prítoku   Ondavy . Nadmorská výška v strede obce je 420 m n. m. a v chotári 250 -500 m n. m. Mierne členitý povrch chotára s hlbokými, úzkymi dolinami tvoria pieskovce, ílovce a svahové hliny. Južná časť chotára je odlesnená, v severnej časti je súvislý les s porastom buka a brezy.

Samostatnou obcou sa stala až 1957, dovtedy bola osadou obce Bokša. V minulosti sa obyvatelia popri poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve zaoberali aj výrobou šindľov. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci, časť obyvateľstva pracovala v priemyselných a lesných podnikoch v Stropkove, Svidníku a Košiciach.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky