RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Krásnobrodský monastier

Cestovný ruch > Zaujímavosti > Turistické ciele

V Krásnobrodskom monastieri bola starodávna ikona Presvätej Bohorodičky, podľa ľudovej tradície zo 14. st. ku ktorej zbožní veriaci prichádzali s veľkou dôverou, aby si vyprosili od Božej Matky nebeskú pomoc. Podľa svedectiev niektorých veriacich, dostali pred Krásnobrodskou ikonou dar zázračného uzdravenia a tak sa zvesť o sláve zázračnej ikony Presv. Bohorodičky v Krásnom Brode rozniesla široko ďaleko aj na druhú stranu Beskýd.

Už koncom XVI. st. začali sa uskutočňovať púte do Krásnobrodského monastiera na sviatok Zoslania Sv. Ducha, ktorému bol zasvätený

monastier, ako aj na sviatok Pokrova (ochrany) Presv. Bohorodičky, ktorému bola zasvätená malá kaplnka, v ktorej sa uchovávala spomínaná ikona Panny Márie. Na tieto odpusty ľudia prichádzali v tisíckach a to aj z ďaleka. Podľa ľudovej tradície Krásnobrodský monastier založil na konci XIV. st. knieža Teodor Korjatovič(+1415). V priebehu rokov bol monastier niekoľokrát spálený. V roku 1706 ho vypálili povstalci Františka II. Rákocziho. V roku 1752 posvätil biskup Michael Olšavský nový, teraz už kamenný kostol. Zvláštnym riadením pri monastieri zostala zachovaná kaplnka Pokrova. Akýmsi zázrakom sa zachovala zázračá ikona, aj keď dosť poškodená. V roku 1769 ju nanovo namaľoval halický ikonopisec, baziliánsky kňaz Michal Spalinskyj.Po vzniku Prešovskej eparchie sa monastier Zoslania Sv. Ducha v Krásnom Brode stal jej hlavným odpustovým miestom. A práve v

Krásnobrodskej monastierskej cerkvi bol dňa 17. júna 1821 vysvätený prvý prešovský biskup Gregor Tarkovič (+1841). V roku 1915, v čase prvej svetovej vojny boli chrám i monastier celkom zničené, len kaplnka s ikonou Matky Božej sa akýmsi zázrakom zachovala. Vtedy mnísi preniesli ikonu do farského kostola a sami sa rozišli po iných kláštoroch. V medzivojnovom období vo sviatok Zoslania Sv. Ducha každoročne prichádzali do Krásneho Brodu otcovia baziliáni, v procesii prenášali preslavenú ikonu Presv. Bohorodičky do zachovanej kaplnky, pri ktorej sa uskutočňoval tradičný Krásnobrodský odpust.


V roku 1998 začali otcovia baziliáni s výstavbou nového monastiera, ktorý 2. júna 2002 posvätil prešovský biskup Ján Hirka. V krátkom čase by mal na tomto historickom mieste vyrásť i nový chrám. Každoročne sa slávia tradičné odpusty na sviatky Zoslania Sv. Ducha a Pokrov Presv. Bohorodičky.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky