RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Drevené kostolíky

Cestovný ruch > Zaujímavosti > Turistické ciele

Súbor 27 drevených kostolíkov na Slovensku bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Na území okresu Svidník sa zachovalo desať týchto jedinečných stavieb drevenej sakrálnej architektúry na svojich pôvodných miestach v obciach. Jedenásty kostolík sa nachádza v okrese Stropkov. V interiéroch týchto chrámov sa nachádzajú ikonostasy a zvyšky nástenných malieb, dokumetujúce zaujímavé prelínanie východo-európskych a západoeurópskych výtvarných vplyvov, jedinečné práve na tomto území.

Drevené sakrálne stavby na severovýchode Slovenska sú súčasťou špecifickej kultúry Karpát, ktoré sú bohaté na lesy. Práve drevo sa stalo hlavným stavebným materiálom na stavbu drevených chrámov prevažne východného obradu. V týchto miestach došlo k stretu dvoch kultúr, západnej - rímskej a východnej - byzantskej. Ľud, ktorý tu žil dal všetok svoj um, svoje estetické a umelecké cítenie do týchto stavieb, ktoré právom možno nazvať perly Karpát.Predstavujú dokonalú harmóniu karpatskej prírody a diela ľudového staviteľstva. Sú materiálnym a umeleckým odrazom historického vývoja nášho ľudu. Pre drevené kostolíky je charakteristická bohatá umelecká výzdoba. Na vežiach sa objavujú barokové makovičky ukončené železnými kovanými krížmi, ktoré sú výrazným umeleckým prejavom dedinských kováčov. Vyznačujú sa pestrosťou foriem a vel(mi bohatým ornamentom.

Jedinečné sú ich interiéry, ktoré boli pôvodne zdobené nástennými maľbami, s námetmi vychádzajúcimi z evanjelií. Maliari jednoduchými výrazovými prostriedkami oboznamovali ľud s obsahom Starého i Nového zákona.

Najvýraznejšou a nevyhnutnou súčasťou drevených chrámov je ikonostas, ktorý je výtvarným a funkčným jadrom sakrálneho objektu. Chararkteristické je prísne usporiadanie ikon, ich vopred určený počet a kompozícia námetov. V umeleckej syntéze spája v sebe architektúru, maľbu a dekoratívnu drevorezbu.
V živote ľudí pod Karpatami majú tieto chrámy výnimočné postavenie. Ľudia si odovzdávali a chránili toto bohatstvo, ktoré sa napriek dvom svetovým vojnám zachovalo až do dnešných čias. Aj v súčasnosti sa vo väčšine z nich konajú bohoslužby.

Drevené kostolíky sú pozvánkou pre turistov a zároveň vyjadrením úcty a vďaky ľudovým tvorcom, ktorí vytvorili tieto skvosty a zanechali originálnu pečať našej histórie v Karpatách.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky